Skip to content

Credit card disputes

Een kaarthouder kan een credit card transactie betwisten.
Hiervoor dient de kaarthouder een dispute openen de kaartuitgever, ook wel de issuer genoemd. Dit kan tot 180 dagen na de transactie. U ontvangt een e-mail zodra er een dispute is geopend voor een van uw transacties.

Bekijk disputes

Bekijk uw lopende disputes in de ICEPAY Portal . Volg hiervoor onderstaande stappen.
1. Login op de ICEPAY Portal.
2. Ga naar Tools -> Disputes
3. Klik op de Dispute Reference om de details te bekijken.

Klik binnen een dispute niet op knoppen zonder overleg met ICEPAY.

Chargeback

De issuer kan besluiten een chargeback in gang te zetten naar aanleiding van de dispute melding.
De issuer zal de afschrijving bij de kaarthouder ongedaan maken en melding maken bij het credit card scheme (Visa of Mastercard). Het scheme zal het bedrag bij ICEPAY claimen.

U kunt ervoor kiezen om een chargeback te verdedigen. ICEPAY zal u hierover adviseren.